Forsøgsaktivitet i provstiet

 
I denne sæson er der indtil videre etableret følgende initiativer, hvor der afprøves en ny struktur. På længere sigt er det meget afgørende at der foregår konkrete eksperimenter med andre tidsrammer og arbejdsformer, så der kan blive til inspiration for andre sogne. 

Sognesamarbejde om minikonfirmandundervisning med fælles temadage. 

"Træf på tværs". Sognesamarbejde om tematimer med gudstjenester for alle provstiets minikonfirmander i Budolfi kirke. Datoen bliver omkring påske.

Modulundervisning for fire konfirmandhold i hele forløbet (ca. 5 lektioners-modul)

Minikonfirmandundervisning for børn med særlige behov. Der afprøves forskellige modeller i samarbejde med provstiets specialskoler/afdelinger.