En fest for livet

 
Konfirmation er en tradition, der nu om dage er noget mange unge selv aktivt tilvælger. Det er ikke nogen selvfølge længere, men noget man snakker om derhjemme, som en mulighed. Rigtig mange unge vælger at gå til præst og blive konfirmeret. Det giver de unge et pejlemærke i tilværelsen med indsigt i kristendommen og kendskab til kirken. En konfirmand skal i dag vælge sig frem i livet og finde noget at navigerer efter, der har personlig betydning.  

En tradition er med til at give livet mening. Det er en begivenhed, hvor man fejre noget, der er vigtigt for én i hverdagen. Julen, et bryllup eller en dåb er også store traditioner, som mange vælger at fejre. Flere traditioner har endda fået større betydning i vores digitale tidsalder, fordi vi har brug for holdepunkter i en meget omskiftelig verden. En forsker har sagt: ” Der er traditioner, som har ligget og samlet støv i mange år, og som de unge generationer nu har fundet frem” (Else Marie Kofod).
 
Det at blive konfirmeret er en stor begivenhed i menneskelivet. Både forbered-
elsen, mødet med præsten, konfirmationen, festen med familien bagefter og blå mandag, sætter dybe spor i hukommelsen, så man husker det i lang tid. I sær er der mange, der resten af livet husker deres konfirmationspræst. Derfor er det et fælles ansvar for både kirken, præsten, konfirmand og forældre at det bliver en god tid og et levende minde, man kan bruge til noget i ens liv. Det er en personlig begivenhed, der taler om hvor vigtigt fællesskab, sammenhold, tro og tillid er og at kirken altid er den åbne dør videre frem i livet. Konfirmationen er derfor en ”kærlighedens fest”, der bekræfter at vi ikke er alene, men knyttet sammen med hinanden i den kristne tro.
 

Her er nogle gode råd til konfirmanden:

  • Arbejd selv med på, at det bliver en god oplevelse at gå til præst og blive konfirmeret.
  • Bevar en positiv indstilling til din forberedelse med præsten, selvom alt hvad er foregår ikke har din interesse.
  • Tænk over hvad du kan gøre for at I har et godt fællesskab på holdet.
  • Hold dig ikke tilbage for at rose en kammerat, der har sagt eller gjort noget, der betyder noget for dig.
  • Hjælp med til, at forberedelsen foregår i en god tone uden mobning eller nedsættende ord om andre.
  • Lyt, vær åben og deltag aktivt i samtaler, opgaver, aktiviteter.  
  • Fortæl din præst, hvis der er noget du ikke forstår eller har et problem.
  • Konfirmation er bekræftelse af din dåb. Et ja til troen rummer også din tvivl. Og det er ok!
  • Husk. Din egen indsats er meget afgørende for, hvilket minde du har om din konfirmandforberedelse!


Her er nyttig viden og vigtig information til konfirmandforældre:  

Bak op om møderne. Alle sogne i Aalborg afholder mindst to møder med særlig orientering for konfirmander og forældre i forløbet (ved opstart og i slutningen før selve konfirmationen). Flere steder holdes der gudstjenester og arrangementer undervejs, som forældre indbydes til. I år laves der også begivenheder for alle byens konfirmander, hvor forældre er velkomne til et par af dem, så man får gode oplevelser med hinanden.

Kirkegang. Ifølge anordning om konfirmation skal konfirmanderne gå et antal gange til gudstjeneste for at bliver konfirmeret (se nederst). Det er for at blive fortrolige med alt, hvad der går ved en gudstjeneste og hvordan det forløber. Det er op til den enkelte præst at sætte rammerne for kirkegangen og hvordan fortroligheden bliver opfyldt. Støt jeres barn i kirkegangen.

Undervisningen. I Aalborgs sogne bestræber præsterne sig på at lave et rigt og spændende program for de unge med både fordybelse, opgaver, aktivitet og oplevelser. Alle steder er der morgensang med fortælling, bøn og indsigt i kirkerummet særlige verden.

Tal med jeres barn om forberedelsen. Undersøgelser viser at børn og unge ikke har så mange voksne at tale med om tro og religion. Det er meget værdifuldt at dele deres tanker og forestillinger med dem. Det kan betyde noget for dem på deres vej ud i livet, da de også bruger indholdet i kristendommen som et pejlemærke i deres søgen efter at forstå sig selv og verden omkring dem.

Kontakt. Præster står altid til rådighed for samtaler, også vedrørende konfirmandundervisningen og har fuld tavshedspligt. 

Konfirmationsanordningen kan ses her. Klik.


Hentet på cykel ved konfirmationen. 
En del konfirmander bliver hentet ved kirken efter deres konfirmation på en brølende motorcykel, en sportsvogn eller en gammel Ford A. Men Katrine blev kørt til festlokalet på en cykel. 
Det blev en stor dag for hende, som hun aldrig vil glemme. ”Det er som om festen og fællesskabet lever videre i mig”, udtaler hun.