At byde gode vilkår


Menighedsrådenes hovedopgaver er ifølge menighedsrådsloven at styre sognets kirkelige og administrative anliggender, samt at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse. Når en person første gang indtræder som valgt medlem af et menighedsråd, skriver vedkommende samtidig under på et løfte om…”herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst” (jf. menighedsrådslovens § 7).

Et menighedsråd har derfor også ansvar for at tilbyde gode vilkår for den dåbsoplæring blandt børn og unge, der udfolder sig i sogn og provsti. Det gælder f.eks. at der er afsat tilstrækkelige midler til opgaven, at rammerne er velfungerende med trådløst netværk og hvis det er muligt, at der er egnede rum til kreative aktiviteter. I det hele taget er det et menighedsråds hovedopgave at drage omsorg for det kirkelige liv i sognet, herunder også, at forberedelsen af konfirmander og kirkens møde med minikonfirmander bydes gode arbejdsvilkår. Det gælder også, hvis der er brug for medhjælpende indsats og ekstra ressourcer til undervisnings-
opgaver og aktiviteter. 

I Budolfi provsti er det glædeligt, at alle menighedsråd i de ti sogne står sammen om en fælles prioritering af dåbsoplæringen og åbner for nye muligheder for samarbejde og udvikling. Målet er jo, at det i sidste ende skal gavne børn og unges forhold til folkekirken og ikke mindst at kristendommen er noget de kan forbinde med deres egen virkelighed og 

Alle menighedsråd i provstiet er meget velkomne til at lave en aftale med mig om et indlæg om projektets status ved et menighedsråds-
møde eller i anden sammenhæng.  


Kontakt
Tlf. 26 60 68 79