Børn og unge er kirkens fremtid

Hvem andre end de nye generationer skal I fremtiden bære store dele af folkekirkens hverdagsliv? Både når det gælder menighedsrådsarbejde og frivillige – men også lysten til at vælge et arbejde som kirketjener, kordegn, organist eller præst. Grunden til denne fremtidige valg begynder præcist der, hvor børn og unge har nærkontakt med folkekirken. Der er ikke andre til det end de nye generationer! F.eks. peger en stor del af teologistuderende på, at en god og meningsfuld konfirmandforberedelse lagde grunden til at læse teologi og blive præst.
Derfor er en undervisning, hvor der lyttes til børnenes egne spørgsmål og som på forskellig måde involverer de unge aktivt, en afgørende investering i folkekirken. Alle sammenhænge, hvor børn og unge selv vælger at følge en aktivitet ved den lokale kirke rummer en mulighed for fremtidens folkekirke. Tilbage til forsiden - Nyhedsarkiv