Forsøgsaktivitet i provstiet

 
Løbende tages initiativer, hvor en ny struktur og moduler m.m. afprøves.  På længere sigt er det meget afgørende at der foregår konkrete eksperimenter med andre tidsrammer, arbejdsformer og fornyelse. 

Sognesamarbejde om minikonfirmandundervisning med fælles temadage. 

Modulundervisning for flere konfirmandhold i hele forløbet (ca. 5 lektioners-modul)

Minikonfirmandundervisning for børn med særlige behov. Der afprøves forskellige modeller i samarbejde med provstiets specialskoler/afdelinger.

Musikalsk sansegudstjeneste for unge og voksne med døvblindhed og synshandicap.