At være på rette spor


Evaluering er en måde at arbejde sammen på! Man sikre på den måde, at et projekt er på rette kurs i forhold til planer og det man gerne vil opnå. Derfor er det en af projektlederen opgaver løbende at samle op, eftertænke de enkelte forløb og sørge for respons og feedback fra sogne og undervisere. Både positive tilbagemeldinger og konstruktiv kritik er en del af processen og medvirker til at underbygge udviklingen i den kirkelige under-
visning, som vi er fælles om at prioriterer.

Det gælder også rammeaften med Aalborg kommune. Den er med til at sikre et minimum, en varieret tidsramme over tid og ikke mindst at 50 lektioner i konfirmandforberedelsen ifølge lovgivningen (§ 53) er placeret i skoletiden (mellem kl. 8 og 16). Det sidste er også med til at understrege et fortsat godt sam-
arbejde med skolerne lokalt.

Aftalen bliver løbende evalueret gennem kontakt og drøftelser med skoleforvaltningen, ligesom de enkelte sogne (alle fire Aalborg-provstier) kan melde ind, hvis der opstår udfordringer, problemer, aftalebrud m.m. undervejs.

Den endelige evaluering af rammeaftalen med beslutning foretages i foråret 2015.

Nødvendigheden af en mere detaljeret undersøgelse af alle fire provstiers sogne og tilbagemelding på rammeaftalen overvejes.