Hvad tror du selv?

Gennem de seneste par måneder har projektet i samarbejde med præster og 14 konfirmandhold arbejdet med temaet ”tro” på vidt forskellig måde. Det var et oplagt tema i 500-året for Martin Luther, hvor der er frihed til fortolkning. De unge har bl.a. digtet deres egen salme, skrevet refleksioner over temaet, formuleret deres egen trosbekendelse og sat billeder og farver på deres tanker om tro og treenighed.
De unges input skulle bruges til årets store konfirmandgudstjeneste i Vor Frue kirke. Under temaet ”Hvad tror du selv?” blev det smukke kirkerum fyldt med de unges egne ord og motiver tilsat musik af Vejgaard ungdomskor og fortælling ved nogle af byens præster.
Her et lille uddrag af de unges tekster:

Tro er tanker om at der findes noget større end os selv. Et mirakel, som vi skal sætte pris på, selvom det kan være svært at forklare. Tro er noget af det vigtigste i livet. Den er alt! F.eks. at man tror på sine venner. At de vil hjælpe én, når man har det svært. Troen er noget, der kan hjælpe én i både medgang og modgang. Den kan ofte være en kilde til glæde.

Min Gud er luft og lys og vand / et ALT der skabe kan. En hjælp til større tro på håb og kærlighed blandt os.
En vinterdag men klædt i sort / en kær er gået bort. Med kirkens ord om evigt liv / jeg ser mit perspektiv.

Vi forsager det onde og alt, hvad der skader og ødelægger livet. Vi siger nej til vold og uvenskab. Fattigdom og forbrydelser. Krænkelser, krig og katastrofer. Vi bekæmper al uretfærdighed, dødelige sygdomme og mobning.
Vi tror på helligånden, der samler folk og giver en gnist af håb og tro i det kristne samfund. Den skaber liv og god stemning i kirken og gør at der er noget at være fælles om. Den vil altid tilgive vores synder, så vi kan leve videre uden byrder og dårlig samvittighed.

Foto nederst: Sognepræst og mediekonsulent Christian Roar Pedersen