Konfirmander fejrede reformationen

Interaktivt event i Aalborgs midtby

Det store telt på Gammel Torv var samlingspunktet for 250 konfirmander med opstart og iklædning af munkedragter. Senere dannede teltet rammen om en middelalderfest med sang, musikalske indslag og mad tilberedt over gløderne fra det middelalderlige køkken udendørs.

Tonen blev stået an i Budolfi kirke med gregorianske munkestemmer, nonnesang og kraftfulde orgeltoner fra reformationens tid. 41 grupper blev sendt ud i byrummet og sat på sporet af Martin Luther og reformation. Mange af posterne handlede om det afgørende for vores hverdagsliv, sprog, mad, historie, musik, kunst, film, tro og liv. De kunne besøge 34 stationer med vidt forskelligt indhold og oplevelse baseret på samarbejde i grupperne. Konfirmandernes tanker, ord og billeder fra dagen er samlet i "En lille Lutherbog", som de får til deres konfirmation.
Det forsøges også at der senere bliver lavet en kortfilm om fejringen, da mange af aktiviteterne blev videooptaget af Folkekirkens Informationstjeneste.
12 grupper nåede alle poster og 4 løste opgaverne på så fornem vis, at der blev uddelt en gevinst til grupper fra: Aalborg Friskole, Vester Mariendal skole og Klostermarksskolen.

Det blev en fantastisk oplevelse. De unge bevægede sig rundt mellem stationerne med stærk motivation og engagement.
Fokus har bl.a. været, at huske historien. At kende fortiden er at vide noget om sig selv og nutiden, som tegner nye spor i fremtiden. Reformation i kirke og samfund er en konstant proces.