Samarbejdende læring


Ved Markuskirken blev konfirmanderne sat i arbejde med et klassisk tema i undervisningen (hvad er et godt fællesskab?). Det kan udfoldes på mange måder. Men i en fælles samtale om emnet vil det ofte dele sig, så nogle er meget aktive med kommentarer og andre er passive. I et almindeligt gruppearbejde, hvor deltagerne ofte er placeret lidt tilfældigt i gruppen, kan en del også forfalde til at ”sidde den af”, mens opgaven løses af de mest aktive. For at sikre en aktiv deltagelse fra alle og få mange synsvinkler på temaet, blev der lavet forsøg med et struktureret gruppearbejde, hvor der samarbejdes efter nogle regler og i et forløb med tidsrammer (cooperative learning). Den pædagogiske arbejdsform tilrettelægges efter et bestemt mønster, der fyldes med indhold. I dette tilfælde blev brugt en struktur, man kunne kalde ”tænk, tal og del”. Formen styrker konfirmandernes lytteevne, deres afhængighed af hinanden og motivation for emnet.