Velkommen igen, Guds engle små

Den kreative kuffert.

Grundtvigs folkekære julesalme satte gang i de unges fantasi. Verselinjerne blev omsat til en række farveglade motiver med overraskende detaljer. Midt i arbejdet havde en engel slået sig ned og var med til at give konfirmanderne ekstra inspiration til deres billeder. 


Der udveksles kreative ideer

Julesalmen tager billedform

Engleinspiration

Glæden over at "julesorgen slukkes"


Nu falmer skoven i billeder


Konfirmander fra Klostermarksskolen har arbejdet med salmebilleder og formet motiverne fra poesien i efterårets glødende rødbrune farver. Fantasien fik frit løb med løvfald, sorte fugle, der flyver væk, en ladebygning, gyldent korn med humlebier, timeglas, symboler, den korsfæstede Jesus og paradisets have med dyr og de berømte to træer. På 56 minutter voksede fine billeder frem. 
 

Der gøres tanker om farver og motiver rundt ved bordene
 

Figurer er ved at forme sig
 

Der samarbejdes om motiverne

Ord er ved at blive til billeder

Alt flygted storken over strand

Salmebilleder