Fordybelse i påsken

En temaformiddag rummer flere arbejdsmuligheder end to lektioner. Det blev på alle måder bekræftet i Margrethekirken, der i samarbejde med Ansgars kirke, havde samlet over 60 konfirmander til en formiddag med påsken som tema. Forløbet var tilrettelagt med en variation, så der blev mulighed for at arbejde med både tanker, hjerte, hænder og krop. Der var tid til morgensang med refleksion og bøn, helligdagenes fortællinger og sammenhæng, workshops, fællessamling, hyggeligt samvær og salmesang.

Nedenfor bringes nogle fotoglimt fra formiddagens aktivitet.